Các bạn có thể truy cập vào web Học vẽ corel qua ví dụ, video trực tuyến để cập nhật những bài mới nhất. Hoặc vào danh mục môn họcđể xem các bài học nhé.
Bài mới nhất là áp dụng màu trong Corel.

các bạn vào http://corel.trungtamtinhoc.edu.vn/a...l-trong-corel/ để xem hướng dẫn nhé.

Các chủ đề khác:
Vẽ cửa hàng coffee shop chỉ cần vài bước đơn...
Một số hiệu ứng trong Corel, học vẽ corel...
Áp dụng màu sắc trong Corel
Vẽ logo bằng nhóm lệnh căn bản trong Corel
[ Hướng dẫn ] vẽ quả cam bằng Corel
[ Hướng dẫn ] vẽ quả cầu Dicso
Hoc photoshop, coredrawl, autocad, solid...
Video học Coreidaw
Hướng dẫn học CorelDraw X5
Chuyển bitmap thành vector bằng Corel X3