Chia sẻ với các bạn một vài clip hướng dẫn về hiệu ứng trong Corel, các bạn có thể vào trang Học vẽ corel qua các ví dụ, video trực tuyến để xem những bài học khác nhé hoặc vào danh sách các bài học để theo dõi: Chương Trình học vẽ Corel qua ví dụ | Học vẽ Corel qua ví dụ

Lệnh blend trong Corel: link bài học Lệnh blend trong Corel, học vẽ corel qua các ví dụ | Học vẽ Corel qua ví dụ


Lệnh Contour trong Corel: link bài học: Hiệu ứng Contour trong Corel | Học vẽ Corel qua ví dụ


Lệnh Power CLip trong COrel: link bài học: Lệnh Power Clip trong Corel | Học vẽ Corel qua ví dụ

Các chủ đề khác:
Vẽ cửa hàng coffee shop chỉ cần vài bước đơn...
Một số hiệu ứng trong Corel, học vẽ corel...
Áp dụng màu sắc trong Corel
Vẽ logo bằng nhóm lệnh căn bản trong Corel
[ Hướng dẫn ] vẽ quả cam bằng Corel
[ Hướng dẫn ] vẽ quả cầu Dicso
Hoc photoshop, coredrawl, autocad, solid...
Video học Coreidaw
Hướng dẫn học CorelDraw X5
Chuyển bitmap thành vector bằng Corel X3