Tech24.vn
Tips: Tìm bài viết blog công nghệ
+ Trả Lời Ðề Tài + Gởi Ðề Tài Mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Tạo user bằng lệnh "NET USER"

Game Tech24
 1. #1
  CASIO-FX Avatar của ngvando
  Tham gia
  T7, 26-Th07-2008
  Tuổi
  30
  Bài gởi
  23
  Cảm ơn
  96
  Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài

  Mặc định Tạo user bằng lệnh "NET USER"

  Mình có 1 vấn đề như vầy mong mọi người chỉ giáo:
  Mình muốn tạo user bằng cách sử dụng lệnh "net user".
  Ví dụ :net user abcd abcd /fullname:"abcd" /passwordchg:yes /active:yes /expires:never /add
  Nhưng Khi vào phần Local Users and Groups, vào phần users để xem lại thì Check box "Password never expires" chưa được check.Giống như trong hình bên dưới.

  Bạn nào biết tạo user bằng lệnh và check được option "Password never expires" thì chỉ mình với nha.

  Cảm ơn Mọi người nhiều.
  Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẽ.

  Các chủ đề khác:
  12 ngôn ngữ lập trình lương cao nhất 2014
  Quy trình thiết kế web Đà Nẵng
  Một số thắc mắc khi luyện thi vào ngành kiến...
  Cách vẽ 1 bản vẽ chi tiết trong kiến trúc
  Tìm hiểu phần mềm máy tính biết kết cấu các...
  Cloud vps máy chủ ảo
  Thuê máy chủ giá rẻ hỗ trợ nhiệt tình 24/7
  Thuê Máy chủ ảo Cloud VPS lợi nhuận lên tới...
  Cho thuê máy chủ HP Proliant DL360 G5 - Rack...
  Lợi ích của quảng cáo từ khóa trên Google...

  Thay đổi nội dung bởi: Mr.iPes, Thứ tư, 07 Tháng tư 2010 03:25 pm lúc   Lý do: Title viết Tiếng Việt bạn nhé ! PES ^^

 2. #2
  Duo Core
  Tham gia
  T6, 14-Th11-2008
  Tuổi
  25
  Bài gởi
  637
  Cảm ơn
  436
  Được cảm ơn 1.063 lần trong 321 bài

  Mặc định

  Nếu theo như những cái mà ms support:
  Options for the Net User Command

  * /active:{yes | no}
  Activates or deactivates the account. If the account is not active, the user cannot gain access to the server. The default is yes.
  * /comment:"text"
  Provides a descriptive comment about the user's account (maximum of 48 characters). Be sure to put quotation marks around the text you use.
  * /countrycode:nnn
  Uses the operating system country code to implement the specified language files for a user's help and error messages. A value of 0 signifies the default country code.
  * /expires:{date | never}
  Causes the account to expire if date is set. The never option sets no time limit on the account. An expiration date is in the form mm/dd/yy or dd/mm/yy, depending on the country code. Months can be a number, spelled out, or abbreviated with three letters. Year can be two or four numbers. Use slashes (/) with no spaces to separate parts of the date.
  * /fullname:"name"
  Is a user's full name (rather than a user name). Enclose the name in quotation marks.
  * /homedir:pathname
  Sets the path for the user's home directory. The path must exist.
  * /passwordchg:{yes | no}
  Specifies whether users can change their own password. The default is yes.
  * /passwordreq:{yes | no}
  Specifies whether a user account must have a password. The default is yes.
  * /profilepath[:path]
  Sets a path for the user's logon profile.
  * /scriptpath:pathname
  Is the location of the user's logon script.
  * /times:{times | all}
  Is the logon hours. The times option is expressed as day[-day][,day[-day]],time[-time][,time [-time]], and is limited to 1-hour increments. Days can be spelled out or abbreviated. Hours can be 12-hour or 24-hour notation. For 12-hour notation, use am, pm, a.m., or p.m. The all option specifies that a user can always log on, and a blank value specifies that a user can never log on. Separate day and time entries with a comma, and separate multiple day and time entries with a semicolon.
  * /usercomment:"text"
  Lets an administrator add or change the user comment for the account.
  * /workstations:{computername[,...] | *}
  Lists as many as eight computers from which a user can log on to the network. If the /workstations option has no list or if the list is *, the user can log on from any computer.
  Thì chẳng có option nào nói về cái thời hạn của mật khẩu cả :mURI_temp_6f830bbb:
  Goodbye my love - Tech24

 3. Những người cảm ơn tudeptrai102 vì bài viết hay:

  ngvando (Thứ năm, 08 Tháng tư 2010 07:39 am)

 4. #3
  CASIO-FX Avatar của ngvando
  Tham gia
  T7, 26-Th07-2008
  Tuổi
  30
  Bài gởi
  23
  Cảm ơn
  96
  Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài

  Mặc định

  Nếu là vậy, vậy có ai biết về Script không?.
  Mình nghe nói là nếu viết script thì có thể check được option "Password never expires".
  (Mình đã search trên google nhiều nhưng vẫn chưa tìm thấy vần đề này, toàn là gì đâu không ah).
  Nếu có ai biết về Script thì post lên cho mình và mọi người tham khảo với nha.

  Cảm ơn Mọi người nhiều.
  Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẽ.

 5. #4
  Duo Core
  Tham gia
  T6, 14-Th11-2008
  Tuổi
  25
  Bài gởi
  637
  Cảm ơn
  436
  Được cảm ơn 1.063 lần trong 321 bài

  Mặc định

  PHP Code:
  'listnopwdexpiry.vbs
  John Savill 20 October 2005

  Option Explicit

  Dim strLdapPath
  objConnectionobjChilduserFlag
  Const ADS_UF_DONT_EXPIRE_PASSWD = &H10000

  ' Check whether all required arguments have been passed.
  If Wscript.Arguments.Count < 1 Then
  Wscript.Echo "Arguments <Root DN> required. For example:" & vbCrLf _
  & "cscript listnopwdexpiry.vbs ou=test,dc=demo,dc=test"
  Wscript.Quit(0)
  End If

  strLdapPath = Wscript.Arguments(0)

  Set objConnection = GetObject("LDAP://" & strLdapPath)
  objConnection.Filter = Array("user")

  For Each objChild In objConnection
  userFlag = objChild.Get("userAccountControl")

  if userFlag AND ADS_UF_DONT_EXPIRE_PASSWD then
  WScript.Echo objChild.Name
  end if
  Next

  Close file connection

  Wscript
  .Echo "Operation Completed" 
  Cái code này bạn tham khảo. lưu lại với đuôi .vbs

  Kiếm trên mạng. Nhưng hình như cái này nó chỉ lấy ra list user thì phải.

  Còn 1 cái nữa:

  PHP Code:
  ' Set WshShell
  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  strVer = "Ver 1.0 "
  Set FileSystem = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set oFile = FileSystem.CreateTextFile("PWDNeverExpired.csv", true)

  Pull Environment variables for domain/user
  strDomain 
  WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERDOMAIN%")
  strUserName WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%")
  strOS WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%OS%")

  strMessage strMessage "Hit Cancel or enter a blank to quit"
  strTitle "Domain to Search"
  'get resource domain name, domain default
  UserDomain = InputBox(strMessage, strTitle, strDomain)
  strMessage = ""
  strTitle = ""

  '
  strMessage "Please enter the USER Login ID" vbCrLf vbCrLf _
  '"Default is: " & strUserName & vbCrLf & vbCrLf
  '
  strMessage strMessage "Hit Cancel or enter a blank to quit"
  'strTitle = "USER Login ID"
  '
  get resource domain namedomain default via input box
  'objUserName = InputBox(strMessage, strTitle, strUserName)

  Display Just a minute!
  strMessage "This may take a few seconds. . ."
  WshShell.Popup strMessage,2,"One moment please. . . "
  strMessage ""

  Set ObjDomain GetObject("WinNT://" UserDomain)
  ObjDomain.Filter = Array("User")
  For 
  Each ObjUser In ObjDomain


  'Attempt to bind to the user
  '
  Set objUser GetObject("WinNT://"UserDomain &"/"objUser.Nameuser)
  Set UserName GetObject("WinNT://" UserDomain "/" ObjUser.Name ",User")

  ' Is password set to NEVER expire?
  objPwdExpires = UserName.Get("UserFlags")
  If (objPwdExpires And &H10000) <> 0 Then
  objPwdExpiresTrue = "Yes"
  strPwdExpires = "Date Set: "
  msgPwdExpires = "Password Set to Never Expire: "
  Else objPwdExpiresTrue = "No"
  strPwdExpires = "Password Expires: "
  msgPwdExpires = "Password Set to Never Expire: "
  End If
  oFile.WriteLine (UserName.fullname & "," & UserName.name & "," & msgPwdExpires & objPwdExpiresTrue & "," & strPwdExpires & objUser.PasswordExpirationDate)
  '
  Wscript.Echo "Full Name: " UserName.fullname vbCrlf &_
  '"Account Name: " & UserName.name & vbCrlf &_
  '
  msgPwdExpires objPwdExpiresTrue vbCrlf &_
  'strPwdExpires & objUser.PasswordExpirationDate & vbCrlf
  Set UserName = Nothing
  Next
  Wscript.Echo "Done Cheking Accounts" 
  Tác dụng của nó:
  Ever wish you could quickly and simply find out which user accounts have their passwords set to never expire and the date someone set that flag? Here is a sample script that shows you how to accomplish this and more.

  This script will prompt for the desired domain to be ran in then check all user accounts in a given domain to see if their passwords are set to never expire and the date the flag was set. It will write the output to a CSV file called “PWDNeverExpired.csv”. If the password is NOT set to expire it will record a “NO” and the date the password will expire instead.

  USAGE: PWDNeverExpired.vbs

  Copy and paste the following script (between the lines) into Notepad, making sure to have Word Wrap disabled, and then save it with a .vbs extension.
  Goodbye my love - Tech24

 6. #5
  CASIO-FX Avatar của ngvando
  Tham gia
  T7, 26-Th07-2008
  Tuổi
  30
  Bài gởi
  23
  Cảm ơn
  96
  Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài

  Mặc định

  Bạn sưu tầm được khá nhiều ebook rất hay. Cảm ơn bạn nhiều nha.

 7. #6
  CASIO-FX Avatar của ngvando
  Tham gia
  T7, 26-Th07-2008
  Tuổi
  30
  Bài gởi
  23
  Cảm ơn
  96
  Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài

  Mặc định

  Trích Nguyên văn bởi tudeptrai102 View Post
  PHP Code:
  'listnopwdexpiry.vbs
  John Savill 20 October 2005

  Option Explicit

  Dim strLdapPath
  objConnectionobjChilduserFlag
  Const ADS_UF_DONT_EXPIRE_PASSWD = &H10000

  ' Check whether all required arguments have been passed.
  If Wscript.Arguments.Count < 1 Then
  Wscript.Echo "Arguments <Root DN> required. For example:" & vbCrLf _
  & "cscript listnopwdexpiry.vbs ou=test,dc=demo,dc=test"
  Wscript.Quit(0)
  End If

  strLdapPath = Wscript.Arguments(0)

  Set objConnection = GetObject("LDAP://" & strLdapPath)
  objConnection.Filter = Array("user")

  For Each objChild In objConnection
  userFlag = objChild.Get("userAccountControl")

  if userFlag AND ADS_UF_DONT_EXPIRE_PASSWD then
  WScript.Echo objChild.Name
  end if
  Next

  Close file connection

  Wscript
  .Echo "Operation Completed" 
  Cái code này bạn tham khảo. lưu lại với đuôi .vbs

  Kiếm trên mạng. Nhưng hình như cái này nó chỉ lấy ra list user thì phải.

  Còn 1 cái nữa:

  PHP Code:
  ' Set WshShell
  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  strVer = "Ver 1.0 "
  Set FileSystem = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set oFile = FileSystem.CreateTextFile("PWDNeverExpired.csv", true)

  Pull Environment variables for domain/user
  strDomain 
  WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERDOMAIN%")
  strUserName WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%")
  strOS WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%OS%")

  strMessage strMessage "Hit Cancel or enter a blank to quit"
  strTitle "Domain to Search"
  'get resource domain name, domain default
  UserDomain = InputBox(strMessage, strTitle, strDomain)
  strMessage = ""
  strTitle = ""

  '
  strMessage "Please enter the USER Login ID" vbCrLf vbCrLf _
  '"Default is: " & strUserName & vbCrLf & vbCrLf
  '
  strMessage strMessage "Hit Cancel or enter a blank to quit"
  'strTitle = "USER Login ID"
  '
  get resource domain namedomain default via input box
  'objUserName = InputBox(strMessage, strTitle, strUserName)

  Display Just a minute!
  strMessage "This may take a few seconds. . ."
  WshShell.Popup strMessage,2,"One moment please. . . "
  strMessage ""

  Set ObjDomain GetObject("WinNT://" UserDomain)
  ObjDomain.Filter = Array("User")
  For 
  Each ObjUser In ObjDomain


  'Attempt to bind to the user
  '
  Set objUser GetObject("WinNT://"UserDomain &"/"objUser.Nameuser)
  Set UserName GetObject("WinNT://" UserDomain "/" ObjUser.Name ",User")

  ' Is password set to NEVER expire?
  objPwdExpires = UserName.Get("UserFlags")
  If (objPwdExpires And &H10000) <> 0 Then
  objPwdExpiresTrue = "Yes"
  strPwdExpires = "Date Set: "
  msgPwdExpires = "Password Set to Never Expire: "
  Else objPwdExpiresTrue = "No"
  strPwdExpires = "Password Expires: "
  msgPwdExpires = "Password Set to Never Expire: "
  End If
  oFile.WriteLine (UserName.fullname & "," & UserName.name & "," & msgPwdExpires & objPwdExpiresTrue & "," & strPwdExpires & objUser.PasswordExpirationDate)
  '
  Wscript.Echo "Full Name: " UserName.fullname vbCrlf &_
  '"Account Name: " & UserName.name & vbCrlf &_
  '
  msgPwdExpires objPwdExpiresTrue vbCrlf &_
  'strPwdExpires & objUser.PasswordExpirationDate & vbCrlf
  Set UserName = Nothing
  Next
  Wscript.Echo "Done Cheking Accounts" 
  Tác dụng của nó:
  Phần Script thứ nhất chạy nó báo lỗi chưa sửa được,
  Mình đã thử phần Script thứ hai PWDNeverExpires đối với user mà chưa được check 1 option nào thì sau khi chạy Script này, nó sẽ chỉ check vào option "User must change password at next logon",
  không check vào "Password never expires" và các option khác.
  Mong mọi người chỉ giáo thêm.

  Cảm ơn Mọi người nhiều.
  Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ.
  Thay đổi nội dung bởi: ngvando, Thứ năm, 08 Tháng tư 2010 02:45 pm lúc  

 8. #7
  CASIO-FX

  Tham gia
  T4, 07-Th11-2012
  Tuổi
  22
  Bài gởi
  1
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài

  Mặc định

  Mấy sư huynh cho em hỏi là nếu viết code net user, lệnh cho dịch vụ active directory thì sẽ viết ở đâu? em đang làm báo cáo về quản lý user trên windows server, nhưng em không biết đoạn code sẽ được viết ở đâu, e chỉ bik cách thao tác bằng giao diện, ai đó giúp dùm em với, em cám ơn!

+ Trả Lời Ðề Tài + Gởi Ðề Tài Mới

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

   

Chủ đề tương tự

 1. Không truy xuất vào User Account được ?!
  Người gửi: ifrit1987 ở chuyên mục Chia Sẻ Kiến Thức
  Trả lời: 5
  Bài mới: Chủ nhật, 20 Tháng năm 2012 09:24 am,  
 2. Giúp đổi tên cho folder User !!!
  Người gửi: concrete302 ở chuyên mục Chia Sẻ Kiến Thức
  Trả lời: 4
  Bài mới: Thứ năm, 26 Tháng mười một 2009 11:10 pm,  
 3. Cấm User truy cập Internet
  Người gửi: ltlt5392 ở chuyên mục Trung tâm mạng
  Trả lời: 1
  Bài mới: Thứ sáu, 21 Tháng tám 2009 11:55 pm,  
 4. Màn hình chọn user không hiển thị user !!!
  Người gửi: blackdragon7 ở chuyên mục Chia Sẻ Kiến Thức
  Trả lời: 5
  Bài mới: Thứ bảy, 07 Tháng ba 2009 05:37 pm,  
 5. Cần giúp đổi tên user
  Người gửi: trung3491 ở chuyên mục Chia Sẻ Kiến Thức
  Trả lời: 2
  Bài mới: Chủ nhật, 15 Tháng hai 2009 08:31 am,  

Từ khóa

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề
 • Bạn không thể viết trả lời
 • Bạn không thể dùng đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Home | Game | Software | Hardware | Security | eBook | Forum
Giới thiệu | Nguyên tắc chung | Quy tắc sử dụng | Gửi ý kiến | Job center | Info blog | Liên hệ quảng cáo
Đơn vị chủ quản: Công Ty TNHH Tập Đoàn Các Ngôi Sao Doanh Nghiệp
Giấy phép xuất bản trang tin số 151/GP-CBC của Bộ Thông Tin và Truyền Thông - Cục Báo Chí
Túi xách hàng hiệu | chep phim hd | copy phim hd | dau phat hd | dau phat 3d | máy giặt nhật | tủ lạnh nhật | điều hòa nội địa nhật | nồi cơm nhật | buy soundcloud plays | buy youtube likes | buy youtube subscribers | Giấy phép kinh doanh | tư vấn pháp lý | văn bản pháp luật | biểu mẫu hành chính | giấy phép lao động | tư vấn lập di trúc | tư vấn luật doanh nghiệp | tư vấn luật lao động | luật lao động | tư vấn luật doanh nghiệp | Gậy golf | buy soundcloud followers | tư vấn pháp luật
This site doesn't host any files. All posts and articles on this site are created by its visitors and express their own opinion. More detail...